Honore en Roos
 De dagboeken van Honoré Blijdenstijn  |  Over Honoré Blijdenstijn  |  Over de dagboeken  |  Ga naar online publicatie  |  Contact 
De 23 dagboeken van Honoré Blijdenstijn

 

De dagboeken van Honoré Blijdenstijn.

Op vrijdag 10 mei 1940 begon de 57-jarige directeur van de Rijkskweekschool in Amersfoort, in een eenvoudig schriftje, dagelijks te noteren wat hem bezighield. Vijf jaar en 23 schriftjes later hield hij daar mee op. Het was toen mei 1945 en Nederland was bevrijd.

De dagboeken geven een onthullende kijk op de periode 1940-1945 zoals deze werd gezien en ervaren door de directeur van de Rijkskweekschool in Amersfoort. De bijzondere inhoud van de dagboeken resulteerde in het voornemen om de dagboeken te publiceren.

Precies 73 jaar nadat de schrijver zijn aantekeningen maakte, zijn zij on-line - via een blog - te lezen. Voor het eerst op vrijdag 10 mei 2013. Op die dag kunt u lezen wat de dagboekschrijver noteerde op vrijdag 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval in Nederland.

Wie was Honoré Blijdenstijn en wat hield hem bezig gedurende de bezettingstijd? Deze en tal van andere vragen worden beantwoord in het dagboek. Deze website licht alvast een tipje van de sluier.

In de periode voorafgaand aan 10 mei 1940 (2013) kunt u via Twitter kennis nemen van gebeurtenissen die zich afspeelden in de aanloop naar de Duitse inval in Nederland.

Op vijf zaterdagen voorafgaand aan 10 mei publiceerde het AD/Amersfoortse Courant alvast een selectie dagboekfragmenten. Deze artikelen vindt u hieronder.