Fragment dagboektekst
De 23 dagboeken van Honoré Blijdenstijn

Over de dagboeken

In de jaren 80 werden de dagboeken door familieleden ontdekt en zorgvuldig bewaard. In 2009 werden zij ter beschikking gesteld aan Kamp Amersfoort. De transcriptie van de handgeschreven teksten werd uitgevoerd door vrijwilligers en duurde drie jaar. De bijzondere inhoud van de dagboeken heeft geleid tot het besluit om de dagboekteksten in ongewijzigde vorm te publiceren.

Opvattingen in de jaren veertig
De 23 aangetroffen dagboeken laten zien hoe de Duitse inval en de daaropvolgende bezettingsperiode hun weerslag hadden op het dagelijks leven zoals dat werd ervaren door de schrijver. Persoonlijke en algemeen heersende opvattingen komen aan het licht die mogelijk verwondering oproepen en/of wenkbrauwen doen fronsen. Algemeen geaccepteerde en heersende denkbeelden waren in de veertiger jaren anders dan nu. De lezer van de dagboeken dient zich dit te realiseren.

On-line publicatie
U kunt de dagboeken vanaf 10 mei 2013 on-line volgen. Precies 73 jaar nadat de dagboekschrijver zijn aantekeningen maakte, worden deze gepubliceerd. U kunt de momenten van publicatie volgen via Twitter en/of er voor kiezen om een notificatie per e-mail te ontvangen wanneer een dagboektekst on-line is gezet.

Initiatief
Het project 'De dagboeken van Honoré Blijdenstijn' is een initiatief van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Het project kon gerealiseerd worden door de inzet van vrijwilligers van de stichting. De in de dagboeken vermelde persoonlijke en/of in de jaren 40 algemeen heersende opvattingen en uitspraken, zijn niet de opvattingen of uitspraken van de medewerkers die dit project mogelijk hebben gemaakt.

Reageren?
Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties betreffende (de publicatie van) het dagboek of de auteur, neemt u dan contact op via de contactpagina op deze website. Wij zijn ook zeer geïnteresseerd in verhalen van personen die herinneringen hebben aan de dagboekschrijver, of aan gebeurtenissen waaraan in de dagboeken wordt gerefereerd.

Boekje evacuatie Voorloopig bericht van inkwartiering 4 juni 1940

Herinneringen aan de dagboeken van mijn oud-oom H.O.B. Blijdenstijn

"Na hun overlijden in 1978 (Honoré) en in 1983 (Roos) hebben wij het huis opgeruimd en de spullen verdeeld tussen beide families. Op de zolder troffen we slechts één winterjas en één zomerjas aan, in de kelder noodrantsoenen van het Rode Kruis. Een warmwaterkraan was nergens te bekennen en de keuken was nog origineel uit de bouwtijd van het huis. De door Honoré geïllustreerde verslagen van hun vooroorlogse reizen heb ik niet meer gezien. Net als zijn broer Gerard kon hij goed tekenen en wilde aanvankelijk decoratieschilder worden. Roos en Honoré hebben geen kinderen gehad en konden zich in de jaren dertig permitteren om reizen te maken. Vanwege Roos haar studie Italiaans, waarin zij later ook les gaf, hebben zij vele vooroorlogse reizen door Italië gemaakt.

Bij het opruimen van het huis trof ik een stapel dichtbeschreven schoolschriften aan, genummerd van 1 tot en met 23 en voorzien van krantenknipsels en allerlei pamfletten. Ze bleken door de muizen aangeknaagd te zijn, maar nog goed leesbaar. Na enige jaren bij mijn vader in Zeist gelegen te hebben, mocht ik ze op mijn verzoek meenemen. Eén schrift bleek verdwenen te zijn. Na het overlijden van mijn vaders zus Corrie in 2009 kwam dat deel weer boven water.

Jarenlang heeft het dus bij mij in de kast gelegen en heb ik er zo af en toe in gelezen. Vanuit mijn functie als beleidsadviseur erfgoed bij de provincie Utrecht ontmoette ik in 2008 Maurits Nibbering, de toenmalige directeur van Kamp Amersfoort. Zijn bijdrage aan de heruitgave van de publicatie 'Geheim landschap, 200 jaar militairen op de Heuvelrug' leidde naar de interesse van de nog geheel onbekende oorlogsdagboeken. Vanwege de Amersfoortse context besloot ik de 23 cahiers niet naar het NIOD te brengen maar naar het Archief Eemland. Vanaf eind 2009 hebben Hennie Wind, Olga Kleij en Nico Ragetli als vrijwilligers verbonden aan Kamp Amersfoort mijn oud-ooms oorlogsdagboek bestaande uit zo’n 400.000 woorden minutieus getranscribeerd en daarmee ontsloten voor belangstellenden.
En ergens schrijft Honoré dat misschien wel een achterneef nog met belangstelling zijn dagboeken ooit zal lezen ..."

Roland K.M. Blijdenstijn, Utrecht 25 maart 2013

Dagboek deel 23

"En nu zet ik onherroepelijk een streep onder dit dagboek. Ik heb 5 jaar lang de waarheid gezocht met ijver en zo objectief mogelijk ingesteld. Ik heb voor wat ik als de waarheid vond gestreden en vaak onder verdachtmaking geleden. Ik kreeg vaak het gevoel, dat een georganiseerde leugencampagne aan ’t werk was, waar niet tegen op te tornen viel. En ik draag uit deze 5 jaar strijd de bittere waarheid mee dat een levende leugen veel meer waard is dan een dode waarheid, als men iets wil bereiken."

H.O.B. Blijdenstijn, Amersfoort 10 mei 1945